Hoppa till sidans innehåll

Grannsämjan


Allmänt

Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. 

Information Samtliga deltagande klubbar får vid det årliga mötet information om Grannsämjan. Klubben ansvarar för att kontaktpersoner får del av informationen. Dessa bestämmelser finns även på respektive deltagande klubbs hemsida.

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Mönsterås, Möre, och Saxnäs

Deltagande Medlemmar tillhörande följande klubbar äger rätt att delta: Emmaboda,Nybro, Kalmar, Mönsterås, Möre och Saxnäs.

Värdskap Deltagande i Grannsämjan innebär att klubben ställer upp som arrangör enligt historisk turordning och uppgjort schema. Klubben har möjlighet att välja lördag eller söndag som speldag. Aktuella speldatum (normalt två omg. före och två omg. efter semesterperioden) bestäms på ett årligt möte med klubbarna,

Antal spelomgångar 4 spelomgångar

Speldagar och starttider 2022

OBS! Första start 08.00 – 09.00 beroende på antalet deltagare och spelplats. Reservation av starttider för ca 128 spelare dvs. 5-6 timmar speltid. Rekommendation 8-10 min mellan bollarna vid 3-boll och 10 min vid 4-boll

Söndag 24 /4 Saxnäs GK
Söndag 22 /5 Möre GK
Lördag     6/8 Nybro GK
Söndag 25 /9 Mönsterås GK- FINAL (1 dag) 


Anmälan till tävling Anmälan görs via www.golf.se/ Min Golf/ Tävlingsanmälan.
Sista anmälningsdag är torsdag kl 14.00 i tävlingsveckan.

Efteranmälan till tävling Efteranmälan till tävling kan göras mot erläggande av dubbel startavgift och i mån av plats.

Överanmälan Vid överanmälan gäller följande regler: 1. Tidigare deltagande i Grannsämjan under säsongen ger förtur 2. Anmälningsordning Vid första deltävlingen för säsongen skall, vid överanmälan, rimlig proportion (ung 1/3 – 2/3) mellan hemmaspelare och gästspelare beaktas

Startavgift inkl. greenfee Startavgiften är 250,-/singel och 500,-/par 40,-/spelare av startavgiften vid varje deltävling avsätts till prisbordet för Grannsämjan totalt. Denna summa betalas direkt efter varje deltävling till den klubb som står som arrangör av årets sista GS-tävling. (2022 – Mönsterås GK)

Uteblivande från start Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker senare eller ej göres (och giltigt skäl ej föreligger), betraktas det som uteblivande från start och spelaren blir skyldig att betala dubbel startavgift. Spelarens hemmaklubb kontaktas, reglerar detta med spelaren och skickar aktuell summa till ”drabbad” arrangörsklubb.

Allmänna tävlingsbestämmelser

Spelform A-klass 18 h slagtävling med hcp
B-klass 18 h maxantal slag (par +5) med hcp (slaggolf)
C-klass 18 h poängbogey med hcp
Par-klass 18h maxantal slag (par +5) med hcp (slaggolf) enligt följande:
Deltävling 1 Fyrboll (Hcp 90%+90%)
Deltävling 2 Fyrboll (Hcp 90%+90%)
Deltävling 3 Fyrboll (Hcp 90%+90%)
Deltävling 4 Fyrboll (Hcp 90%+90%)


Det är ej nödvändigt att spela med samma partner i parspelet vid varje tävling

Klass/hcp/tee
A-klass hcp +8,0 - 12,0 gul/röd/orange tee
B-klass hcp 12,1 - 28,0 gul/röd/orange tee
C-klass hcp 28,1 - 54,0 gul/röd/orange tee
Par-klass individuell hcp +8,0 - 54,0 gul/röd/orange tee

Herrar med officiellt hcp som fyllt eller under året fyller 70 år kan välja röd tee eller motsv. Damer med officiellt hcp som fyllt eller under året fyller 70 år kan välja orange tee eller motsv. (om sådan finnes och har giltig banvärdering.


Resultaträkning och placeringspoäng De tävlande erhåller individuella placeringspoäng och spelare som har högsta sammanlagda poäng efter deltävling 4 utses till Årets Granne.

De TVÅ första deltävlingarna varje säsong ger poäng enligt principen: 1:an 12 poäng, 2:an 9 poäng, 3:an 8 poäng osv ner till 10:an 1 poäng Den TREDJE deltävlingen ger poäng med faktor 1,5: 1:an 18 poäng, 2:an 13,5 poäng, 3:an 12 poäng o.s.v. ner till 10:an 1,5 poäng Den FJÄRDE deltävlingen ger poäng med faktor 2: 1:an 24 poäng, 2:an 18 poäng, 3:an 16 poäng, o.s.v. ned till 10:an 2 poäng

Individuella (person) poäng i VARJE klass

Vid lika poäng avgör: 1. Lägsta platssiffra 2. Antal förstaplatser 3. Lägsta spelhcp vid senast spelade deltävling 4. Lottning

Registrerade ronder i GIT För att få pris/placeringspoäng krävs att spelare har minst 4 registrerade ronder i GIT under senaste 12 månaderna.


Övriga tävlingsregler

Allmänt Tävlingen spelas enligt R&A:s/SGF:s senast uppdaterade Regler (jan 2019), Allmänna tävlingsbestämmelser i detta dokument, följande kompletterande lokala tävlingsregler samt klubbens lokala regler gäller. Dessa lokala regler/tävlingsregler upphäver alla andra lokala regler/tävlingsregler på klubben.

Transportmedel Transportmedel är tillåtet att använda för alla ålderskategorier om beslut finns från spelarens hemmaklubb. Se Spel- och tävlingshandboken 1.10.3 (Transportmedel). Tillstånd skall visas upp för tävlingsledningen före start. Observera att tillstånd för att använda transporthjälpmedel är personligt. Partner eller medspelare som inte har tillstånd att använda transporthjälpmedel får inte åka i ett transporthjälpmedel under pågående rond.


Information till arrangerande klubb

Allmänt Arrangerande klubb ansvarar för att tävlingen genomförs enligt dessa tävlingsregler. All information om tävlingen skall skickas till deltagande klubbar.


Inbjudan/reklam för tävlingen Information om tävlingen skickas ut i samband med klubbarnas nyhetsbrev samt läggs in på klubbarnas hemsidor.


Spelordning Rekommenderad startordningen är följande: A-klass 18 hål - B-klass 18 hål - C-klass 18 hål - Par-klass 18 hål. Hänsyn skall tas till långtåkande spelare Vid lottningen bör eftersträvas spelare från olika klubbar i bollarna Samtliga 4 tävlingsomgångar skall administreras i GIT.


Startlista Startlistan bör vara tillgänglig på www.golf.se senast på eftermiddagen normalt två dagar före respektive tävling.


Organisation Arrangerande klubb ansvarar för att funktionärer för tävlingens genomförande finns till hands. Starter/ranger som skyndar på spelet är att rekommendera.


Resultatredovisning Alla resultat skall redovisas och publiceras i GIT. Uppdaterad total poängställning skall efter varje omgång finnas att tillgå på klubbarnas hemsida. Startlistor och resultatlistor utan sekretess-filter (alla spelarnamn skall framgå) skickas till Emmaboda GK för totalsammanställningPriser Prisutdelning sker klassvis. För spelare som ej är närvarande men aktuell för att få pris, accepteras ombud Finns då inget ombud tillfaller priset näste spelare i prislistan Pristagare bör informera tävlingsledningen om ombud skall anlitas


Prisbord/deltävling I varje deltävling rekommenderas att dela ut priser i varje klass enligt Spel- och tävlingshandboken 6.7.2

Startavgiften 250:- (500:- par) fördelas enligt följande:

210,- (420:- par) av startavgiften disponeras så att: 80:- (160:-) går till prisbord 130:- (260:-) till klubben

40:- (80:-) går till den klubb som arrangerar sista GS-tävlingen


Prisbord/Grannsämjan totalt (efter 4 spelade omgångar) Arrangör för sista deltävlingen erhåller från de klubbar som arrangerat årets tidigare deltävlingar 40,-/deltagare. (+40,- /deltagare från egna tävlingen). Denna summa ger disponibel prissumma för Grannsämjan totalt och prisbordet bör omfatta följande: Förstapris till Årets Granne Ytterligare minst 7 priser i proportion till sammanlagd prissumma 1000,- går till utlottning av greenfeekuponger bland närvarande vid prisutdelningen efter tävingsomgång fyra.

Uppdaterad: 01 FEB 2018 11:36

Mönsterås GK's huvudsponsorer:

08331

 18434_mynt

Postadress:
Mönsterås GK - Golf
Storgatan 66
38337 Mönsterås

Kontakt:
Tel: 0768013050
E-post: This is a mailto link

Se all info