Hoppa till sidans innehåll

LOKALA REGLER


Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla vid 1:a tee och på hemsidan (www.monsterasgk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

 1. På hål 3/12, högra sidan, definieras out of bounds av stenmurens yttersida. En boll som ligger i eller ovanpå muren är fortfarande på banan.
 2. På hålen 3, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16 definierar elstängslets stolpar out of bounds.

 2. Pliktområden (Regel 17)

Det röda pliktområdet bakom green på hål 9/18 är oändligt.

 3. Green ( Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelas från green av misstag träffar:

 • Spelaren
 • Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • Ett djur definierat som ett löst naturföremål ( t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Lättnad från elektriskt gränsstaket

Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på hålen 3,4,6,7,12,13,15,16 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

 5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 6. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

 b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 2. Alla avståndsplattor på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

 c) Organiska delar av banan

Stengärdsgårdar och odlingsrösen är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort.

 

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER VID TÄVLINGAR VID KLUBBEN

Klubbens lokala regler som gäller för allt spel på klubben finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla vid 1:a tee och på hemsidan (www.monsterasgk.se). Därutöver gäller följande kompletterande lokala regler och tävlingsbestämmelser vid klubbens tävlingar såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

 a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

 1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

 a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

7. Registrerade ronder i GIT
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelaren ha 4 registrerade ronder, de senaste 12 månaderna.

8. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 två dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken avsnitt 8.3.6.

9. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A +8,0-18.0

Klass B 18.1-36.0

Klass C 36.1-54.0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Tee i klubbtävlingar 
I klubbens tävlingar gäller val av Tee i HCP- tävlingar

11. Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål x och därefter hål y o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingssekretariatet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sekretariatets område.

13. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Beslutade av Mönsterås GK:s styrelse 2021-04-28

 

 

 

 

 

 

Mönsterås GK's huvudsponsorer:

08331

 18434_mynt

Postadress:
Mönsterås GK - Golf
Storgatan 66
38337 Mönsterås

Kontakt:
Tel: 0768013050
E-post: This is a mailto link

Se all info